Památky Kutná Hora - Česky   Památky Kutná Hora - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby Kutná Hora

Jungmannovo a Annenské náměstíKutná Hora

Jungmannovo a Annenské náměstí

Jungmannovo a Annenské náměstí - Stojí-li nestranný pozorovatel na prostranstvích jako je Jungmannovo a Annenské náměstí nebo prochází-li si okolní uličky, klade si zákonitě otázku, jestli se zde dá vůbec použít pojem „náměstí“ či „ulice“. I to je důsledek dávného vzniku města Kutná Hora ve vřavě „stříbrné horečky“. Nepravidelná prostranství, na kterých se čile zpracovávala právě vytěžená stříbrná ruda, popřípadě se s ní hned na místě obchodovalo. V blízkosti těchto jinak ne příliš půvabných prostranství se nám tak zachovalo několik architektonických perliček, protože si v těchto místech obvykle stavěli domy zámožní obchodníci se stříbrnou rudou, popřípadě horní nákladníci nebo majitelé hutí. Ti patřili k městskému patriciátu a není tudíž divu, že většinou byli také voleni do městské rady.

© AUGUSTINUS - průvodcovská služba Kutná Hora | Partneři webu