Památky Kutná Hora - Česky   Památky Kutná Hora - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby Kutná Hora

Palackého a Havlíčkovo náměstíKutná Hora

Palackého a Havlíčkovo náměstí

Palackého a Havlíčkovo náměstí - Kutná Hora vzhledem k překotnému vývoji středověkého hornického města postrádá klasické obdélníkové náměstí. Jakousi náhradu centrálního prostranství tvoří nepravidelná plocha Palackého náměstí. Nese tedy název po Františku Palackém, velkém obrozenci, zakladateli české historiografie a jednom z prvních moderních politiků českého národa. Ne náhodou získal Palacký přídomek „otec národa“. Na náměstí se nachází řada domů s hodnotnými fasádami. Najdeme na nich snad všechny typy barokního, rokokového a klasicistního ornamentu, ale třeba i ukázku renesančního sgrafita. V okolní zástavbě Palackého náměstí však umělecky nejvíce vyniká Sankturinovský dům, dnes sídlo Informačního centra Kutné Hory. Prostranství před Vlašským dvorem se původně nazývalo Rybný trh. V současné době nese název po Karlu Havlíčku Borovském, který zde má pomník. Přímo před Vlašským dvorem je také umístěn pomník Tomáše Garrigua Masaryka. Osudy tohoto pomníku jakoby kopírovaly osudy celé české země. Na své místo se mohl definitivně vrátit až po „sametovém převratu“.

© AUGUSTINUS - průvodcovská služba Kutná Hora | Partneři webu