Památky Kutná Hora - Česky   Památky Kutná Hora - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby Kutná Hora

Rejskovo, Komenského, Dačického a Václavské náměstíKutná Hora

Rejskovo, Komenského, Dačického a Václavské náměstí

Rejskovo, Komenského, Dačického a Václavské náměstí - Kutná Hora vznikala během 2. poloviny 13. století jako středověké hornické město. Byl to lesk stříbra, který přilákal desetitisíce horníků údajně z celé Evropy, kteří si dělali zálusk na rychlé zbohatnutí. Město vyrůstalo na bázi tohoto „bláznivého“ vývoje až do konce 13. století. Vlastně až od konce 13. století můžeme mluvit o městu Kutná Hora jako takovém. Do té doby to byl pouze shluk několika hornických osad. Tu byla naražena nová šachta, tam byla zřízena modlitebna a jinde byl zřízen rudní trh a tak dále. Tento „chaos“ utnul až král Václav II., který dal roku 1300 horníkům právo – Ius regale montanorum. Prvotní vývoj města v době „stříbrné horečky“ ovšem určil nepravidelný půdorys a uliční síť v podstatě až do dneška. Z tohoto charakteru drobně vybočují tato 4 prostranství: Rejskovo náměstí, Komenského náměstí, Dačického náměstí a Václavské náměstí. Byla to převážně tržiště, na kterých se čile obchodovalo s běžnými komoditami. Především se nám ale také na těchto náměstích dochovalo několik pozoruhodných měšťanských domů. Většina z nich je dnes památkově chráněna.

© AUGUSTINUS - průvodcovská služba Kutná Hora | Partneři webu